36" Round Delineator w/2-3 HI White Wraps, Black base